Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Katalog štetnih organizama > Aphididae-lisne vaši na strnim žitima  

Web Part Page Title Bar image
Aphididae-lisne vaši na strnim žitima

 ‭(Hidden)‬ Content Editor Web Part

Lisne vaši na strnim žitima – Aphididae

ŠTETNI ORGANIZAM: Aphididae
(Macrosiphum (Sitobion) avenae, Shizaphis graminum, Metopolophium dirhodum, Ropalosiphum padi, Ropalosiphum maydis, Rungsia kurdjumovi, Rungsia maydis)
SINONIMI: nema
NARODNI NAZIV: Lisne vaši
TAKSONOMSKI STATUS:
Klasa: Insecta
Red: Homoptera
Familija: Aphididae
KARANTINSKI STATUS: nema
DOMAĆINI: Redovno se javljaju na strnim žitima i pojedinih godina mogu napraviti velike štete u vidu smanjenja prinosa i propadanja useva. Kao razlozi njihovog povećanog, štetnog delovanja navode se gajenje visokorodnih sorata, gušći sklop, intenzivna ishrana azotom, široka primena insekticida (čime se uništavaju prirodni neprijatelji). Osim na strnim žitima, lisne vaši se sreću na svim gajenim kulturama, u manjoj ili većoj meri.
GEOGRAFSKA RASPROSTRANjENOST: Širok areal rasprostranjenosti, gde god se gaje poljoprivredni usevi. Samo na žitima je registrovano oko 17 vrsta, a ukupno u celom svetu oko 1.000.

SIMPTOMI
Vaši prave dvostruke štete na strnim žitima: ishranjuju se njima, ubadaju ih i isisavaju biljne sokove. Oštećena zrna su smežurana i štura (direktne štete), a indirektne štete od vaši nastaju kada vaši zbog specifičnog načina ishrane, prenose biljne viruse. Takve biljke zaostaju u porastu, poprimaju žutu boju, lišće je nakostrešeno. Biljke ne formiraju klasove, ili formiraju klasove sa šturim zrnima.

MORFOLOGIJA
1. Macrosiphum (Sitobion) avenae - velika, žitna vaš (vektor B.Y.D.V. - žuta patuljavost ječma). Beskrilne vaši su vretenastog oblika, zelene ili narandžaste, sa crnim kornikulama. Krilate jedinke su slične, sa dobro uočljivim poprečnim skleritima na dorzalnoj strani tela. Ovo je monoecična, holociklična ili anholociklična vrsta na biljkama iz fam. Poaceae. To je najbrojnija vrsta vaši na žitima.
2. Schizaphis graminum - zelena vaš žita (vektor B.Y.D.V. – žuta patuljavost ječma). Beskrilne jedinke su sitne, izduženo-ovalne, žutozelene ili plavo zelene boje, sa tamnozelenom prugom sa dorzalne strane tela. Kornikule su bezbojne sa crnim vrhom. Krilate jedinke su slične, sem što su im grudi crne. Monoecična, holociklična vrsta koja može da bude i anholociklična ako to vremenski uslovi dozvoljavaju.
3. Metopolophium dirhodum - ružina vaš (vektor B.Y.D.V. – žuta patuljavost ječma). Beskrilne jedinke su izdužene, zelene ili žutozelene sa dugim tankim i bezbojnim kornikulama. Krilate vaši imaju abdomen zelene boje, bez skrelitnih ploča. Ovo je heteroecična, holociklična vrsta. Primarni domaćin su divlje ruže. 1995. godine je primećena na ječmu.
4. Rhopalosiphum padi - sremzina vaš (vektor B.Y.D.V. - žuta patuljavost ječma). Beskrilne jedinke su ovalnog oblika, žutozelene do maslinasto zelene boje, sa crvenkastim mrljama oko osnove kornikule. Krilate jedinke imaju abdomen tamnomaslinasto zelene boje. To je heteroecična, holociklična vrsta, kojoj je Prunus padus primarni domaćin. Takođe je i anholociklična vrsta, pri čemu se hrani samo na travama.
5. Rhopalosiphum maydis - zelena, kukuruzna vaš. Beskrilne jedinke su izdužene i uske, zelene do crne boje sa kratkim tamnim kornikulama. Krilate jedinke su iste boje, bez tamnih ploča na abdomenu, ovo je monoecična anholociklična vrsta.
6. Rungsia (Sipha) kurdjumov. Beskrilne jedinke su ovalne, dorzoventralno spljoštene žute boje. Krilate jedinke su takođe žute sa crnim, tačkastim skeritima sa dorzalne strane abdomena. I beskrilne i krilate vaši imaju vrlo kratke kornikule i mnogo oštrih dlaka po telu. To je monoecična, holociklična vrsta.
7. Rungsia (Sipha) maydis - crna, kukuruzna vaš. Beskrilne vaši su kruškastog oblika, tamnobraon ili crne boje. Krilate jedinke su crne boje sa krupnom, sklerotiziranom pločom na dorzalnoj strani abdomena. Kao i prethodna jedinka prekrivena dlakama. Monoecična, holociklična vrsta takođe.

CIKLUS RAZVOJA
Tokom celog leta beskrilne vaši se razmnožavaju bespolno, a u jesen dolazi do kopulacije ženke i mužjaka. Ženka odlazi na zimskog domaćina. Obzirom na razvoj lisne vaši mogu biti holociklične (sa potpunim razvojnim ciklusom) ili anholociklične (nepotpun razvojni ciklus). Obzirom na vrstu biljke domaćina, lisne vaši mogu biti monoecične (ne menjaju biljku domaćina tokom sezone) i heteroecične (sele se sa zimskog na letnjeg domaćina).
Holociklične vrste prezime u obliku zimskog jaja na zimskom domaćinu ili na vratu korena biljke na kojoj se razvijaju tokom godine. Iz zimskog jaja na proleće izlazi vaš osnivačica i daje prve kolonije, odlaže jaja i ciklus se zatvara.
Kod anholocikličnih vrsta, prezimi odrasla ženka. Tokom cele godine razmnožava se bespolno i nema polne generacije. Jedna ista vrsta može biti holociklična i anholociklična.
Vaši se na žitima obično pojavljuju krajem aprila. Tokom maja dolazi do njihovog brzog razmnožavanja i tokom prve dekade juna dostižu svoju maksimalnu brojnost. Leti migriraju na korovske biljke fam. Poacae, samonikla žita, a s jeseni naseljavaju ozime useve i pri toplom vremenu tokom jeseni intezivno se množe.
Anholociklični klonovi ostaju aktivni na sekundarnim domaćinima, nastavljajući svoje partenogenetsko razviće. U hladnim zimama sa mrazevima, veći deo te populacije propada. Duga topla jesen, blage zime i rano proleće uslovljavaju masovno preživljavanje anholocikličnih klonova.