Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji koju pokriva RC Vršac usevi ozime pšenice se nalaze u fazi  od 2 do 3 lista razvijena (BBCH 12-13), dok su usevi ozimog ječma u fazi 3 lista razvijena (BBCH 13).
 
U toku vizuelnih pregleda useva ozime pšenice, na više parcela, na lokalitetima Izbište i Vršački ritovi registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0% do 5% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 0% do 2,5% biljaka, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu uočeni.
 
U usevima ozimih ječmova registruje se povećanje broja biljaka sa simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u odnosu na prošli pregled. Ovaj patogen je registrovan u svim pregledanim usevima na lokalitetima Mali Žam i Vršački ritovi, a procenat  napadnutih biljaka se kreće od 5 do 7.
 
 
 
 
 
Primena fungicida se za sada ne preporučuje, a RC Vršac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.
 

Comments

There are no comments yet for this post.